VPN giúp truy cập vào bất kỳ trang web nào bị chặn

VPN truy cập vào bất kỳ trang web nào bị chặn như Facebook, Twitter, YouTube. Có thể ẩn IP và vị trí mạng Internet của mình để dấu thông tin cá nhân.

Là một công nghệ chống chặn Proxy có mặt để đảm bảo quyền riêng tư…

VPN giúp truy cập vào bất kỳ trang web nào bị chặn, truy cập vào các trang web cấm bị chặn bởi ban kiểm duyệt của quốc gia, công ty, trường học hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Bạn có thể truy cập hoàn toàn miễn phí với sự trợ giúp của dịch vụ VPN.

Bạn sẽ có toàn quyền truy cập vào tất cả các nguồn tài nguyên bị chặn: Facebook, Twitter, YouTube, cho dù bạn ở đâu. Bạn chỉ cần kết nối với một trong rất nhiều địa điểm ảo miễn phí và bạn sẽ được quyền truy cập vào các trang web bị chặn

Để truy cập nhanh chóng và dễ dàng, hãy sử dụng máy chủ gần địa điểm của bạn hơn.
Giờ đây bạn có thể ẩn IP và vị trí mạng Internet của mình, để được bảo mật đầy đủ và bảo vệ dữ liệu của bạn. Vượt tường lửa để tránh bị theo dõi người dùng với tiện ích Proxy/VPN

VPN giúp truy cập vào bất kỳ trang web nào bị chặn, bảo vệ tất cả các hoạt động trên trình duyệt bằng cách mã hóa bất kỳ mạng nào mà không cần cài đặt các chương trình bổ sung. Bạn chỉ cần thêm tiện ích và tiếp tục công việc của mình!

Sử dụng extension google chrome “SetupVPN – Lifetime Free VPN “

Link tải: https://chrome.google.com/webstore/detail/setupvpn-lifetime-free-vp/oofgbpoabipfcfjapgnbbjjaenockbdp

Sử dụng phần mềm VPN Gate

Link tải: https://www.vpngate.net/en/download.aspx
Hướng đẫn: https://www.vpngate.net/en/howto_softether.aspx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *